Thùng phuy nhựa 50 lít

Danh sách sản phẩm

 • Thùng phuy nhựa 50 lítĐọc tiếp
  Thùng phuy nhựa 50 Lít
  • Thể tích thùng : 50 lít
  • Đường kính trong miệng: 320 mm
  • Đường kính ngoài miệng: 330 mm
  • Đường kính ngoài thân: 380 mm
  • Chiều cao thùng không nắp: 580 mm
  • Chiều cao thùng có nắp: 585 mm

  Thùng phuy nhựa 50 Lít